آشپزخانه رباتیک مولی می تواند وعده های غذایی را برای شما آماده کند و ظرف های خود را بشویید – دقیقاً ربات هاآشپزخانه رباتیک مولی با بازوهای رباتیک ، حسگرها و دوربین های نوری دستور العمل های کاملی را تهیه می کند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، Robot ، Robot Arm ، Kitchen and Kitchen Gadget


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>