آموزش مفاهیم اولیه شبکه +Network (بخش اول) – تکفارس

ارتباطات نانومقیاس ارتباطات را مهم حسگرها و محرک های بسیار ریز مانند آن هایی که در سیستم های بیولوژیکی یافت می شوند توسعه می دهد و همینطور تمایل به کار در محیط هایی داراست که برای ارتباطات کلاسیک خیلی سخت باشد. 2- گوشه و کنار انتقال بیسیم یا Wireless: این شیوه از هوا به عنوان گوشه و کنار انتقال استعمال میکند که به طور تمام در بخشهای آینده در گزینه آن آموزش کانال صفر تا صد مشاجره خوا هیم کرد. 1- گوشه و کنار انتقال سیمی یا Cabling: انواع کابل ها در این دسته محفظه انتقال موجود است که در بخشهای بعدی به معرفی آن ها میپردازیم. همین دسته از شبکه ها نیاز به Active Directory ندارند. سرویس Active Directory لیست همهی منابع مثل پرینترها و کاربران را در آموزش طراحی شبکه های توزیع برق خود جای میدهد. به عنوان مثال به جهت برای متصل کردن سیستمهای یک شرکت و به اشتراک گذاشتن منابع در آنان به کارگیری میشود. آنچه در اين ميان از اهميت زيادي برخوردار است گزینش يک مرکز آموزشي به اسم و اعتبار براي ثبت نام و کمپانی در کلاس مهندسي شبکه | CCNA مي باشد . در واقع زمان آموزشی MCSA نقطه آغاز شما به جهت فعالیت در راستا شبکه پایین مارک کمپانی مایکروسافت به حساب می آید. کارشناسان و مهندسان شبکه به واسطه حساسيت و اهميت بسيار زياد زمینه فعاليت هاي خویش و دارای توجه به ميزان تحصيلات ، تخصص و تبحر خود از تراز در آمد به نسبت مطلوبي برخوردار هستند . نهادهای تجاری، دولتی و آموزش و رشد به منظور رساندن دیتاها موردنیاز به کارکنان، دانشآموزان، مشتریان، خریداران و تامینکنندگان خویش در نقاط متعدد جغرافیایی از شبکههای WAN یا این که گسترده استفاده میکنند. رویش چشمگیر فناوری دیتاها و به خصوص کانال طی سالیان آخر زمینه ساز تولید فرصت های شغلی فراوانی دراین بخش شده است. ویژگیهای دارای نتورک LAN عبارتانداز: محدود بودن مقیاس شبکه، تکنولوژی انتقال غالبا تکنولوژی Ethernet کلیدی کابلکشی زوج بههم تابیده و یا تکنولوژی Wi-Fi است، سرعت انتقال دیتاها در شبکه LAN بالا میباشد، تاخیر انتشار اطلاعات قلیل و پیدایش غلط در همین نتورک ناچیز میباشد. هنگامی که نتورک از عمل میافتد، معمولا این به ادله قطع شدن گزیده از کابل میباشد و حل میشود. هزینهی راهاندازی سیستمهای Peer to Peer تحت بوده و ورود و خروج در آنان به صورت محلی میباشد. راهاندازی این گونه کانال پرهزینه بوده و سیستم ورود و خروج به رخ غیر محلی است. این مسیر میتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. شبکههای LAN یا Local Area Network: همین جور از شبکه ها در مقیاس جغرافیایی یک یا این که 2 km مورد استعمال قرار میگیرد. بهتر هست اینگونه در لحاظ بگیریم که فناوری شبکههای WAN به جهت انقال دادهها در طول مسیرهای طولانی، و در دربین شبکههای LAN یا این که MAN و دیگر دسته از معماری شبکههای محلی آیتم استعمال قرار میگیرد.

ایندکسر