آنچه باید درباره واکسن COVID-19 بدانیدPfizer ، BioNTech و Moderna اولین کسانی بودند که آزمایش بالینی فاز 3 را برای واکسن COVID-19 در Rebecca Sohn of American Mashable تکمیل کردند ، و آنچه را که باید اتفاق بیفتد قبل از اینکه واکسن سرانجام تزریق شود ، تجزیه کردند.

داستان کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، Vaccine ، Pfizer ، Vaccination و Coronavirus


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>