آینده غذا و تغییرات آب و هوایی چیست؟ کارشناسان در حال بحث هستند.

[ad_1]

آینده غذا و تغییرات آب و هوایی چیست؟  کارشناسان در حال بحث هستند.

برای پنجمین قسمت از Mashable در مجموعه ماهانه Social Good ، کریس تیلور از Mashable میزگردی را بین پگی چان ، کلی مک گلینچی ، براندون مک فادن و سوفی اتوود در مورد تغییرات آب و هوا و سیستم غذایی تنظیم کرد. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد غذا ، فیلم های آماده برای پخت و پز ، کشاورزی ، تغییرات آب و هوا و بحران آب و هوا

[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir

ایندکسر