آینده غذا و تغییرات آب و هوایی چیست؟ کارشناسان در حال بحث هستند.برای پنجمین قسمت از Mashable در مجموعه ماهانه Social Good ، کریس تیلور از Mashable میزگردی را بین پگی چان ، کلی مک گلینچی ، براندون مک فادن و سوفی اتوود در مورد تغییرات آب و هوا و سیستم غذایی تنظیم کرد. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد غذا ، فیلم های آماده برای پخت و پز ، کشاورزی ، تغییرات آب و هوا و بحران آب و هوا


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>