اتومبیل های الکتریکی و دوچرخه های الکترونیکی به طور رسمی در یک وسیله نقلیه ادغام شده اند – Future Blinkاتومبیل های الکتریکی و دوچرخه های الکترونیکی به طور رسمی در یک وسیله نقلیه ادغام شده اند - Future Blink

LEF ترکیبی از سه چرخ برای یک ماشین الکتریکی و یک موتور الکتریکی با سوکت 220 ولت است ، بنابراین شما واقعاً می توانید آن را به هر جایی ببرید. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، وسایل نقلیه الکتریکی ، اتومبیل های برقی ، دوچرخه های برقی و ایستگاه شارژ


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>