اجلاس رفاه اجتماعی: آیا کشاورزی عمودی و داخل کشور آینده است؟تخریب زمین یکی از موارد زیادی است که به تغییرات آب و هوایی کمک می کند. Mashable در ماه جاری میزگرد خود را برگزار کرد ، در آنجا کارشناسان بحث کردند که چگونه کشاورزی عمودی و داخلی می تواند در مبارزه برای نجات کره زمین کمک کند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، تغییرات آب و هوایی ، کشاورزی شهری ، اجلاس اجتماعی خوب و باغ عمودی
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>