ارزان ترین قیمت رینگ و پیستون خودرو در Cari4

همین دسته پیستون رینگ دارای بهترین آببندی است. تعداد رینگهای در هر پیستون از سه تا هفت عدد متغیر میباشد که بسته به نوع موتور و تراکم گزینه حیث مخلوط هوا و سوخت در آن انتخاب میشود. وقتی تسمه تایم ببرد، ریتم باز و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و چنانچه به دور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال سوپاپ اصلی تراز رویی پیستون بازخورد می‌کند و منهای شکسته شدن خود سوپاپ سبب جراحت دیدن پیستون هم میشود. فساد حلقه : فرسایش مهره رینگ، سرریز شدن سوخت، صاف شدن حلقه و مشکلات موجود در مونتاژ اول مواقعی میباشند که منجر جراحت دیدن حلقه میشود. زمانی که دو پیستون به سمت نیز حرکت کرده و روبهروی یکدیگر قرار میگیرند، سوخت بین دو پیستون پاشیده شده و جرقه زده میشود. وجود یک رخنه در بدنه کمپرسور رینگ باعث می شود تا ما به راحتی بتوانیم آنرا در درون شیار پیستون کارگزاشتن و منش اندازی بکنیم و به همین خاطر است که معمولا دو عدد کمپرسور حلقه را در باطن پیستون نصب می نمایند تا سوراخ ها به شکل متقاطع در جهت مغایر یکدیگر قرار بگیرند و آببندی کامل رخ گردد. درحالیکه پیشرانههای احتراق داخلی متداول منتخب از انرژی تولیدی خود را صرف پمپاژ ترکیب سوخت و هوا به درون و تخلیه گازهای خروجی به بیرون میکنند.از گزاره مزایای پیشرانه OPE می توان به آلایندگی قلیل (به لطف سیستم احتراقی GCI) و ایجاد سادهتر و ارزانتر پیشرانه نسبت به نمونههای معمولی اشاره کرد؛ زیرا سرسیلندر و گروه سوپاپها در این طرح حذف می گردند و دیگر نیازی به آنها نیست.حذف سرسیلندر عاملی است که سبب کاهش مساحت سطح نسبت به حجم پیشرانه و کمتر تلفات حرارتی میشود، در سرانجام انرژی بیشتری از احتراق به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شود (بازده حرارتی بالا). بدنه پیستون به نصیب خارجی آن گفته می شود که در زیر شیارهای حلقه قیمت پیستون پژو tu5 قرار دارد. این رینگ ها اساسی ترک کوچکی شکسته شده اند که به آنها قابلیت و امکان کارگزاری و برداشتن بر بر روی پیستون را می دهد. امروز میخواهیم کاملترین نوشته در گزینه این قطعه زیاد اصلی را در مرحله وب جمهوری اسلامی ایران باز‌نگری کنیم . 1- کمتر سطح تماس دربین پیستون و جداره سیلندر تا دستکم ممکن : ارتقاء مرحله تماس به معنای ارتقا اصطکاک بوده و زخم های جدی را به دنبال خواهد داشت ؛ شایان ذکر میباشد که رینگ ها احتمالا بعد از مدتی ساییده شده و این فرمان نیز می تواند باعث به ارتقا اصطکاک گردد .

ایندکسر