افتادگی دریچه میترال قلب و راه های تشخیص آن – دکتر فریبا هندسی

روزنه گاز از چه اجزایی تشکیل شده است؟ اهمیت ترین و با ترین وظیفه همین قطعه در اختیار گرفتن هوای محل ورود به موتور می باشد که از طریق تغییر زاویه شیر پروانه ای اعمال میشود. به ابلاغ بی آلایش تر، رئیس حجم هوای پیشرانه که به رخ متداوم در حال مکش میباشد، مسئولیت اهمیت این قطعه است و همین هوا به وسیله دریچه گاز دستکاری شده و در نهایت به موتور میرسد. مهم فشردن پدال گاز توسط راننده، دستور تغییر و تحول زاویه روزنه گاز به شیر پروانه ای داده شده و در نهایت شتاب هوا و سوخت محل ورود نیز تغییر میکند. دریچه گاز (Throttle) وسیله ای فلزی می باشد که در محل ورود موتور نصب میشود و با شیر پروانه ای صورت است. نارسایی روزنه میترال بیماری شایعی میباشد که به علت ناکفایتی دریچه در بسته شدن کامل ساخت میشود. ولی در صورتی که این کار بیشتر ناخواسته ادامه یابد، عضله قلبی ضعیف می‌گردد و تحلیل میرود. اگر تابحال گذرتان به مرکزها تعمیراتی خورده باشد، صد رد صد اهمیت اصطلاحاتی همچون “دریچه گاز” آشنا شده اید و اهمیت وجود این قطعه را به جهت سوخت رسانی به ماشین درک کرده اید. چنانچه صرفا به چگونگی کارکرد چشمان خود فکر کنید ، درک این معنی آسان می شود. در صورتی که نارسایی میترال شدید باشد ممکن میباشد بیمار مستضعف جراحی به جهت ترمیم یا تعویض روزنه میترال باشد تا از بروز نارسایی میترال از قبیل سکته مغزی دوری شود. همین مشکل افتادگی دریچه میترال در خانمهای برنا تا میانسال شایعتر از آقایان است؛ ولی فرمی از بیماری در مردان بالای ۵۰ سال چشم می شود و همین مردان نسبت به زنان و جوانترها سه برابر عمده در معرض خطر نارسایی میترال شدید هستند. این بیماری شایع ترین صورت بیماری دریچه قلب است و گاهی می تواند به یار درجاتی از نشت خون از ورای روزنه (نارسایی میترال) باشد. همچنین کلیدی این طرز میتوان میزان برون ده قلبی را (که ترازو قابل قبولی از مقدار خونی هست که قلب به تمام تن میفرستد) میزان گیری کرد. در ابتدای دیاستول بطنی خونی که به طرف قلب باز می گردد سبب مالامال شدن سینوس ها شده و لت های دریچه ها را به طرف یکدیگر می فشارد. چنانچه شما هر نوع سوالی در ارتباط کلیدی کجا و نحوه استفاده از دریچه سقفی کولر آبی دارید، می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر