انواع مشکلات دریچه ای کدامند؟

در صورتی که پره های گریل نسبت به نیز وضعیت U صورت داشته باشند، دریچه هوا را سه طرفه سقفی مینامند. آن فرد می تواند یاری نماید که دیتاها دریافتی از دکتر معالج را خوب تر به خاطر بسپرید. سیمهایی که به پوست شما متصل هستند، ضربان الکتریکی قلب شما را ثبت می کنند تا به کمک آن اطلاعات واجب در گزینه ریتم قلب شما بدست آید. سپس، پزشک معالج برای رسیدن به تشخیص دقیق، آزمایشات واجب را به جهت شما انجام میدهد. مثلا، وقتی که لخته خون یکی از رگهای مغز را مسدود نماید، باعث به سکته مغزی خواهد شد. روزنه میترال تنگ در مسیر جریان خون مانع تولید میکند. در این طرز که به آن والووتومی با بالون نیز می گویند، پزشک معالج یک لوله نرم باریک (کاتتر) را که در قسمت نوک آن یک بالون قرار دارااست وارد سرخرگی در بازو یا این که کشاله ران شما نموده و آن را به سمت دریچه ی تنگ مورد لحاظ ساماندهی می کند. این فرمان به ریه شما فشار وارد کرده و تجمع مایع را به همپا خواهد داشت. این تجمع مایع منجر به ارتقاء فشار در سمت راست قلب شده و منجر به نارسایی قلبی می شود. دریچه هوا ی شمسی هم بوسیله یک باکس هوا که غالبا مجهز به فیلتر می باشد بصورت یک پکیج کامل، وظیفه هوارسانی را به عهده می گیرد. در همین موقعیت در سرخرگهایی که خون را از قلب به ریه ها می مارک (سرخرگهای ریوی)، فشار مضاعفی به‌وجود آمده و منجر می شود که قلب شما، ذیل فشار قرار گیرد. امواج صوتی از قلب شما از طرز یک مبدل (پروب) که روی قفسه سینه شما قرار می گیرد، از قلب شما در حال تپش فیلم می گیرد. بتابلوکرها میتوانند فشارخون را در دست گرفتن کرده و به تپش کاهش قلب کمک کنند. درصورتیکه حین کار بدنی، احساس خستگی یا تنگی نفس دارید و یا تپش قلب یا این که درد در قفسه سینه تان حساس می کنید، هرچه زودتر اساسی پزشکتان مشورت کنید. قبل از مبادرت به ورزش حساس پزشکتان مشورت کنید، به خصوص درصورتیکه ورزشهای رقابتی انجام می قیمت روزنه خطی اسلوت دهید. غالباً درون دریچهها پرههایی جهت تغییر‌و تحول مسیر هوا تعبیه میشود که به آن دمپر میگویند. بعضی از همین پرهها اثبات و بعضا دیگر قابلیت تهیه برای جهت دادن به جریان هوا را دارند. به طور کلی جهت جریان هوا در تابستان رو به زیر و در زمستان رو به بالا است. سایر دلایل معدود شامل تابش اشعه به قفسه سینه و بعضی بیماری های خویش ایمنی مثل لوپوس (نوعی بیماری پوستی) باشد. چنانچه شما هر گونه سوالی در ارتباط مهم کجا و طرز استفاده از ابعاد دریچه خطی دارید، می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر