اکنون این فرصت را دارید که یک ابزار جاسوسی نادر داشته باشید – Future Blinkحراج های Julien میزبان حراجی برخی از آثار فوق العاده نادر جنگ سرد است. کل مجموعه موزه جاسوسی KGB در نیویورک در دسترس خواهد بود. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، Che Guevara ، جنگ سرد ، حراج ها و Kgb


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>