این تابستان با … فن درب AI پوشیدنی خنک باشید؟ – چشمک زدن آیندهاین تابستان با ... فن درب AI پوشیدنی خنک باشید؟  - چشمک زدن آینده

فن هوشمند YOSH یک فن 360 درجه درب است که به طور خودکار سیگنال های مربوط به دما و رطوبت اطراف خود را می خواند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، Summer ، Fan ، Breeze و Neck


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>