این حلقه خنده دار را از The Witcher در Netflix تماشا کنیدامروز ، 20 دسامبر سال 2020 ، دقیقاً یک سال از آن زمان می گذرد ساحره نمایش برتر نتفلیکس. و اگرچه ممکن است مدتی طول بکشد تا فصل 2 را آغاز کنیم ، با این وجود Netflix کمی از علاقه مندان برای طرفداران خود برخوردار شده است.

آنچه در اینجا داریم نصب تقریباً یک دقیقه ای از طرح های اولیه فصل 1 است ، شامل همه چیز از خطوط تاب دار تا سیب افتاده تا مدفوع رقت انگیز. سبک ، کرکی ، دقیقاً همان نوع محتوایی است که برای آماده شدن برای عقب رفتن و اجازه دادن به هفته های آخر سال ، کبودی را آماده می کنیم.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>