این دوربین عظیم می تواند تاریخچه فضا را ببیند – Future Blink

[ad_1]


6 دقیقه پیش

LSST Camera یک دوربین فضایی 3.2 میلیارد پیکسلی است که می تواند بزرگترین تصویر منفرد را در جهان تولید کند. می توان با استفاده از آن به عمیق ترین مرزهای تاریخ فضا نگاه کرد و از چگونگی شکل گیری جهان ما ایده گرفت … اما نمی توانید از آن برای گرفتن عکس های سلفی استفاده کنید![ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir

ایندکسر