این دوربین عظیم می تواند تاریخچه فضا را ببیند – Future Blink
6 دقیقه پیش

LSST Camera یک دوربین فضایی 3.2 میلیارد پیکسلی است که می تواند بزرگترین تصویر منفرد را در جهان تولید کند. می توان با استفاده از آن به عمیق ترین مرزهای تاریخ فضا نگاه کرد و از چگونگی شکل گیری جهان ما ایده گرفت … اما نمی توانید از آن برای گرفتن عکس های سلفی استفاده کنید!
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>