این دوچرخه های آینده نگر می توانند به نجاتگران کمک کنند تا زندگی را نجات دهند – Future Blink

[ad_1]

این دوچرخه های آینده نگر می توانند به نجاتگران کمک کنند تا زندگی را نجات دهند - Future Blink

دوچرخه های اضطراری Ecox می توانند به خدمات اورژانس در هنگام فوریت های پزشکی و تأخیرهای حمل و نقل کمک کنند تا سریعتر حرکت کنند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، پزشکان ، دوچرخه برقی ، واکنش اضطراری و پاسخ دهندگان اول

[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir

ایندکسر