این ربات های شناور می توانند هنگام شکستن دوباره جمع شوند – دقیقاً ربات هااین ربات های شناور می توانند هنگام شکستن دوباره جمع شوند - دقیقاً ربات ها

محققان دانشگاه کالیفرنیا ، سان دیگو ، ربات های شنا کننده خود ترمیم کننده ساخته اند که می توانند به صورت مغناطیسی درمان شوند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد ربات ها ، موچین ها ، ماهی ها ، بهبود و ترمیم خود


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>