این مفهوم کاتاماران دوزیست کاملاً از انرژی خورشیدی استفاده می کند“Pagurus” یا “Crabmaran” یک کاتاماران مفهومی است که توسط طراح ایتالیایی Pierpaolo Lazzarini ایجاد شده است. کاتاماران خورشیدی به محض رسیدن به ساحل می تواند در زمین های شنی یا گل آلود حرکت کند. طبق گفته Lazzarini ، این قایق می تواند با هزینه کیهانی 29.5 میلیون دلار ساخته شود.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>