این کفش ها می توانند تلفن شما را شارژ کنند ، یک پد بردارند و یک کبریت روشن کننددر این کفش های طراحی شده توسط نتا گلدبرگ روز را صرفه جویی خواهید کرد. این کفش ها به شما این امکان را می دهد تا با ارائه هزینه برای تلفن ، پد یا کبریت به افراد در حال مسافرت کمک کنید. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Tech ، Mashable Video ، کفش ، اختراعات و Shoe Tech


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>