بازیگران “خوشبختترین فصل” و سازندگان درباره ارائه فیلم های تعطیلات LGBTQ صحبت می کنندبازیگران و سازندگان شادترین فصل توضیح دهید که آنها چگونه امیدوارند این فیلم عملکرد LGBTQ را در فیلمهای تعطیلات تغییر دهد. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، Hulu ، Lgbtq ، Kristen Stewart و Mackenzie Davis


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>