باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

در صورتی که برج به روش باز عمل کند مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود داراست که کلمه هست از طولانی تر نمودن گرمای محسوس به منبع طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن حساس جریان. همینطور ساخته شده از کلبههای محل تجمعی با صندلی سنگی در ارتفاع محیط که به وسیله حوضهایی اساسی صفحات سنگی از همدیگر انقطاع میگردند که عملکرد آن‌ها معلوم نیست و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار هم بازدید میشود. در این مطلب مطالبی را پیرامون محافظت و محافظت برج های خنک کننده به جهت شما بازگو می نماییم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، ارتقاء ارتفاع عمر تجهیزات و مراقبت امنیت یاری انواع برج خنک کننده می کند. کلام در ارتباط کلیدی مزایای گونه های برج خنک کننده ممکن است ساعت‌ها و روزها ارتفاع بکشد. اضطراری به ذکر هست که هزینه ایجاد برج مرطوب پیوندی رقمی دربین هزینههای مربوط به برجهای اهمیت جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته کم بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، نوع آن خشک یا این که خیس بودن ، مدار گشوده یا این که بسته بودن و عوامل ضروری به جهت طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار است که حول محور مرکزی میچرخند و آب زیر فشار از شیوه آن وارد میشود. در غایت مکمل همین دو آیتم دفع گرمای جذب شده از آب در همین دستگاه است. این تیغه از متاع چوب یا این که فلز یا این که پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ایجاد میشوند. هیبرید در لغت به مضمون‌ مخلوط دو یا این که یکسری طریق و یا این که روش متفاوت، کلیدی هدف بهبود راندمان و کارایی کلی مجموعه و بهره بردن از مزیت های هر روش است. این قابل به کار گیری در هر دو کارگزاشتن تازه و موجود است. دارای توجه به نامی که به جهت همین مدل از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه چندین کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاشتن شدهاست و آب سوای تماس مستقیم اهمیت هوا در گردش هست و تبادل حرارتی انجام میگردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ساخت و کارگزاری سیستم های توزیع آب گشوده و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از پاراگراف نازل های مناسب. به طور کلی باید گفت که تعیین مدل کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بسته به عامل ها زیادی هست که مهمترین آن‌ها وضعیت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم هست که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه میکنند و از آنجا آب در نتیجه نیروی ثقل از نحوه روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. به طور معمول این دسته کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای مضاعف پهناور مطلوب هستند. بدلیل داشتن سرعت و ارتفاع زیاد هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، ایراد جریان مجدد هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی جور اجباری وجود دارد از بین میرود. حتمی به ذکر می باشد که در این برجها، نوع جریان ناهمسو اهمیت کاربرد گسترده تری هست و بیشترین میزان سفارش را دارد. اصول کار در کل برجها براساس تولید یک تراز بیشتر برای تماس بین هوای سرد و آب گرمی که داخل سیستم در جریان است میباشد. ضخامت همین برجها در نصیب کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. به جهت دوری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح های تبادل گرما، به مواد ضد رسوب نظیر اسید سولفوریک نیاز میباشد. اصلی دقت به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب اهمیت جریان طبیعی هوا، مضاعف بزرگ و مرتفع میباشند و به زمین بزرگی نیاز دارا هستند ولی در مقابل انرژی یه خرده مصرف میکنند. آب تخلیه شده را مهم دقت به اندازه نیروگاه و میزان مواد آلوده کننده آن، ممکن هست بتوان به یکباره به منشا خود تخلیه کرد، اما گهگاه وقت ها می بایست قبل از رجوع و برگشت به منبع آیتم تصفیه قرار گیرد. در عمده کارخانجات ریز وبزرگ یکی از از حیاتی ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. زیرا اختلاف در میان تراکم هوای خارج برج و دانسیته هوای درون برج در خروج از پکینگ نسبتا کوچک است لذا باید طول کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به اندازه به اندازه بزرگ باشد تا فشار محرک مورد حیث بدست آید. یکی از متداول ترین کاربری های برج خنک کننده در این سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این حالت انرژی لازمه به جهت سرد نمودن و کندانس بخار برابر اهمیت همان میزان گرمایی می باشد که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته است و اگر بخواهیم مجددا بخار را سرد نماییم عملا تیم سیستم برج خنک کننده فعالیت آیی نخواهد داشت و خوب تر بود از نخست از چیلر استفاده میشد. از طرح و شکل برج خویش به کارگیری می نمایند تا هوا را به طور طبیعی اصلی به کار گیری از حرفه ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و همین گرما را بوسیله جریان مکانیکی هوا به بیرون سوق‌دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به اسم کندانسور یا این که چگالنده شده و در آن سرد می شود پروسه سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از روش یک شبکه شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می شود که این توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین فعالیت به مراد در اختیار گرفتن غلظت آب و مقدار املاح محلول در آن رخ میپذیرد. سیال خنککاری باید درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده بضاعت و توان دریافت مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به لحاظ مصرف آب و انرژی هم فراوان بهینه تر عمل می کنند. همینطور بهره گیری از کویل های فلزی ضخیم موجب کمتر میزان رخنه حرارتی و راندمان خواهد شد. به منظور تحلیل میزان آپروچ از فرمول ذیل استعمال می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای نو را هنگامی ارتقا می دهد که میزان دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان افزایش یافته باشد. ولی اساسی اندکی تفاوت در طرز ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می توان به برج خنک کننده با جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه با خلل مواجه شده و ایجاد مجموعه کمتر مییابد. همین دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد بومی می گردد. 4. در عاقبت همین همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین حالت دمای آب برج 3-2 جايگاه فراتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی استفاده از برج خنک کننده در مناطقی دارای رطوبت بالا بلا استفاده می باشد. کرکرهها یا این که بادگیرها (Louver) دریچههایی هستند که در قسمت خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای ضروری جهت تبادل حرارت حیاتی آب گرم، اصلی عبور از آنان وارد برج میشود. در صورتی که جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج اهمیت جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و چنانچه جریان بصورت افقی باشد برج را برج اساسی جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. مقدار آب هدر رفته اهمیت جریان هوا بطور میانگین در حدود 2/0 % مقدار آبی می باشد که به جهت مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. برخی از کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب این قابلیت و امکان را آماده مینمایند که ۸۰ الی ۹۰ % خنک کنندگی بوسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس بین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتایج آمارهای اعتبار جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 درصد صنایع جهان، از اشکال برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی هست که آب گرم چگالنده را بطور یکنواخت بر بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این شکل است که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنایع دارا هستند که آب را به صورت یکپارچه و موداوم روی نتورک پکینگ می پاشند. آب در عاقبت نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا هم از پکینگها جریان مییابد، به این ترتیب پکینگها موجب اختلاط تمام آب و هوا میشوند. کرکرهها از محصول بتونی و یا فلزی ساخته میگردند و بخاطر این‌که آب در برج باقی بماند معمولا بصورت افقی و اهمیت شیبی به سمت زیر قرار میگیرند. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل این‌که بصورت واحدهای یک سری خانهای ساخته میگردند که هر یک اصلی دمندهای با جریان هوای متغیر است، در علیه تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و درخواست‌کردن از انعطاف پذیری و پاسخ دهی خوبی برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می‌گیرد که به آن، دمنده از دسته جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به گوشه و کنار از شیوه تبخیر منتخب از آب گردشی و همچنین افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که چندین از ساخت کنندگان مختلف از طرح های گوناگون به کار گیری می نمایند ، همه برج های خنک کننده اصلی به کارگیری از همان اصل خنک کننده تبخیری فعالیت می کنند. ماده لجنی که از شیوه هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower می‌شود غالبا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن اختلال می باشد در میآید، ولی اهمیت به کارگیری از مواد شیمیایی نظیر پلی الکترولیتها میتوان آن ها را دفع نمود. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب هم از قسمت بالایی برج بیرون میگردد. همین برجها اصلی هزینه سرمایه گذاری و ایجاد مضاعف بالایی میباشند و به این خاطر از بینش اقتصادی هنگامی مطلوب هستند که دوران استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت افزایش راندمان و تبخیر به کار گیری میکردند که در واقع راندمان کافی نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب پیدایش بعضی از بیماریها و ساخت آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک روی آنان میشد. همین آب، گرم و گازدار میباشد و حاوی مواد معلق اهمیت رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب دارای جریان مکانیکی هوا از گونه جریان اجباری هر چند که کوچکتر و ارزانتر میباشند ولی انرژی بیشتری مصرف میکنند و همچنین عیب حساس دیگر آنها جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از داخل برج میباشد. در همین سیستم، اتلاف آب در سرانجام انتقال آن به یار باد کاهش مییابد اما بدلیل اینکه آهنگ انتقال تراکم کاهش میباشد عملکرد همین سیستم هم کمتر میباشد. به جهت افرادی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی به کارگیری از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما شاید می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
200 دلار در تلویزیون هوشمند Hisense به 65 اینچ H9F 4K صرفه جویی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesbuy verified stripe accountMobil Ödeme Bozdurmarekorbetbetboogenco bahis