با استفاده از این چرخنده بومرنگ پرنده – جاذبه را دوباره تعریف کنید – Future BlinkFlynova Pro ، یک ماشین در حال چرخش با موتور ، می تواند بپرد و در هوا شناور شود … اما دقیقاً مانند بومرنگ برمی گردد. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، Toys ، Innovation ، Boomerang و Spinner


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>