با این نصب تعاملی ، طرح های دریایی خود را زنده کنید – Future Blinkاین نصب دیجیتالی با نام Sketch Ocean به شما امکان می دهد موجودات دریایی را در یک “اقیانوس” تعاملی طراحی و بارگذاری کنید. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، Ocean ، Fish ، Ocean Ocean و Marine Life


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>