با بطری آشنا شوید که می تواند برچسب خود را پنهان کند – Future Blink

[ad_1]

با بطری آشنا شوید که می تواند برچسب خود را پنهان کند - Future Blink

این بطری عطر فقط در زوایای خاصی برچسب خود را نشان می دهد. راز چیست؟ همه اینها بخشی از پروژه “مواد وهمی” محققان دانشگاه MIT است. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، چاپ سه بعدی ، عطرها ، کاوشگران با افسانه و نامرئی

[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir

ایندکسر