با تکان دادن دست خود به لطف این نصب ، هنر بسازید – Future Blink

[ad_1]

با تکان دادن دست خود به لطف این نصب ، هنر بسازید - Future Blink

این نصب هنری تعاملی از IKONIX می تواند دست شما را به یک عصای جادویی تبدیل کند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد هنر ، Mashable Video ، نصب هنری ، Immersive Experiences و Immersive Tech

[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir