با تکان دادن دست خود به لطف این نصب ، هنر بسازید – Future Blinkاین نصب هنری تعاملی از IKONIX می تواند دست شما را به یک عصای جادویی تبدیل کند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد هنر ، Mashable Video ، نصب هنری ، Immersive Experiences و Immersive Tech


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>