با زنگ ساعتی که برای خاموش کردنش باید تعقیب کنید ، ملاقات کنید – Future Blink



این ساعت های زنگ دار به تأخیر انداختن Clocky شما را با بوق بیدار می کند و Tocky شما را با موسیقی یا پیام های از پیش ضبط شده بیدار می کند. آنها از شما دور خواهند شد ، بنابراین در واقع شما باید خاموش شوید تا آنها را خاموش کنید. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Tech ، Sleep ، ساعت زنگ دار ، Sleep Tech و Future Blink


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>