با زنگ ساعتی که برای خاموش کردنش باید تعقیب کنید ، ملاقات کنید – Future Blink

[ad_1]

با زنگ ساعتی که برای خاموش کردنش باید تعقیب کنید - Future Blink

این ساعت های زنگ دار به تأخیر انداختن Clocky شما را با بوق بیدار می کند و Tocky شما را با موسیقی یا پیام های از پیش ضبط شده بیدار می کند. آنها از شما دور خواهند شد ، بنابراین در واقع شما باید خاموش شوید تا آنها را خاموش کنید. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Tech ، Sleep ، ساعت زنگ دار ، Sleep Tech و Future Blink

[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir