بدیهی است که این وسیله نقلیه الکتریکی خورشیدی نیازی به شارژ مجدد ندارد – Future BlinkAptera Motors یک وسیله نقلیه الکتریکی خورشیدی جدید معرفی کرده است که شرکت ادعا می کند نیازی به شارژ مجدد ندارد. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد اتومبیل ها ، فیلم های تاشو ، اتومبیل های برقی ، انرژی خورشیدی و وسایل نقلیه الکتریکی


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>