برج خنک کننده – برج خنک کن – مهتاب گستر

رشته برج خنک کننده چیلر هوای محیط اطراف پکینگ تاور را دهش یا این که مکش می نماید (بستگی به مدل جریان هوا در برج چیلر دارد). عدم افت راندمان: در محفظه های خشک و نصفه خشک ایران، همین دستگاه اساسی یک تحلیل و رسیدگی عمدتاَ با اقتدار کار کرده و مبتلا افت راندمان نمی گردد. طریق جذب حرارت به شکل تبخیری در کولینگ تاور ها ، اجازه می دهد تا دمای آب خنک شده به ذیل تر از دمای محفظه برسد. اشاره نمود. در ادامه به صورت اجمالی به باز‌نگری هر یک از این اجزای اهمیت خوا‌هیم پرداخت. در سیستم های سرمایش مرکزی که از چیلر آب خنک در آن‌ها به کار گیری می شود عموما از برج مدار باز به کارگیری می شود و استعمال از برج خنک کننده خشک چندان رایج نیست. گیربکس برج در بعضا گونه های برج استعمال می شود و در بعضا دیگر از مدل های برج خنک کن از کاهنده به دور به کار گیری می شود. چرا که تابش آفتاب سبب ایجاد جلبک و کپک در مرحله آب و همینطور گرم شدن آب می گردد ، وظیفه دیگر لوور برج چیلر خودداری از پاشش آب از مخزن به بیرون می باشد. کرکره یا لوور برج مانع تابش نور خورشید و نفوذ آن به سطح آب می شود. برج های خنک کننده چیلر سیستم سرمایش اساسی دقت به گونه جریان آب کندانسور در آنهابه دو مدل اهمیت تقسیم می شوند. پکینگ کولینگ تاور ها ، یک عدد از بخش های با و با کلیدی برج چیلر به حساب می آیند که در عملکرد کولینگ تاور تاثیر بسزایی دارند. آب گرم شده در کندانسور آن‌گاه از خروج از کندانسور چیلر به بالای برج چیلر ساماندهی می شود. 1. توزیع آب ثقلی موجب به کارگیری از پمپهای کوچکتر و مراقبت معمولی تر آنها می شود . در تشتک برجهای خنک کننده به خواسته جلوگیری از یخ زدن آب و زخم به برجهای خنک برج خنک کننده دماتجهیز کننده الزامی است. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب وب سایت فن 7*7.

ایندکسر