بله ، ناسا اکنون می تواند تربچه را در فضا رشد دهد – Future Blink

[ad_1]

بله ، ناسا اکنون می تواند تربچه را در فضا رشد دهد - Future Blink

ناسا اولین آزمایش تربچه را در ایستگاه فضایی بین المللی برای آزمایشی که نحوه رشد گیاهان تحت جاذبه خرد را بررسی می کند ، پرورش داده است. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Space ، Nasa ، Mashable Video ، سبزیجات برای رشد تربچه و Nasa

[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir

ایندکسر