بهترین معاملات جمعه سیاه اپل با AirPods ، MacBooks ، iPad و Apple Watches معامله می شودجمعه سیاه تقریباً در اینجا است و اگر منتظر خرید چند دستگاه جدید اپل بوده اید ، ما در حال تهیه راهنما هستیم تا به شما نشان دهیم چه زمان و کجا بیشترین پس انداز را خواهید دید. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Apple، Iphone، Mashable Video، Airpods و Black Friday


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>