به این ترتیب است که فعالان می خواهند رهبران مدارس را برای جوانان LGBTQ فراگیرتر کنند

[ad_1]

به این ترتیب است که فعالان می خواهند رهبران مدارس را برای جوانان LGBTQ فراگیرتر کنند

نویسنده و فعال جوانان Sameer Jha در مورد چگونگی ایجاد مدارس امن تر و فراگیرتر برای جوانان LGBTQ در سری اجتماعی اجتماعی دسامبر Mashable بحث می کنند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، مدرسه ، اجلاس ، Lgbtq Rights و Lgbtq Youth

[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir