به این ترتیب است که فعالان می خواهند رهبران مدارس را برای جوانان LGBTQ فراگیرتر کنندنویسنده و فعال جوانان Sameer Jha در مورد چگونگی ایجاد مدارس امن تر و فراگیرتر برای جوانان LGBTQ در سری اجتماعی اجتماعی دسامبر Mashable بحث می کنند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، مدرسه ، اجلاس ، Lgbtq Rights و Lgbtq Youth


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>