به معنای واقعی کلمه می توانید دندان های پچ پچ را با استفاده از این سینتی سایزر به موسیقی تبدیل کنیدVOC-25 یک سینت سایزر صوتی است که به شما امکان “بازی” دندان ها را می دهد. هر مجموعه از دندان ها نشان خاصی از صفحه کلید را نشان می دهد. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد موسیقی ، Mashable Video ، Music Tech ، Music Music و Synthesizer


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>