تریلر خونین Shudder’s Bloody Trailer به جادوگران با وسترن های غیر قانونی می پیوندد

[ad_1]

در آنجا بیابانی از فیلم های عالی وسترن وجود دارد و جادوگران عالی بیشتر از آن است که بتوانید جارو را تکان دهید. اما اگر بخواهید چه می کنید هر دو همزمان؟

وارد در کمرنگ. آخرین پیشنهاد شودر از آرون بی. كونز قانون شکنان واقعی قرن نوزدهم را از دالتون می گیرد و آنها را در تابوتی مبدل به فاحشه خانه قرار می دهد. نتیجه ترکیبی از اسلحه سازان و جادوگران است که ما هرگز نمی دانستیم که به آنها احتیاج داریم ، تریلر حاکی از کنش و عمل فراوان است.

اگر نگران هستید که بیش از حد مضحک به نظر برسد ، احتمالاً نیازی به این کار ندارید. اگر این فیلم چیزی شبیه لحن پیشنهاد قبلی کونتز شودر است ، بسته را بترسانید، بعید است که خیلی جدی گرفته شود و امیدوارم بسیار سرگرم کننده باشد.

درب رنگ پریده در 17 دسامبر روی تکان می خورد.[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir

ایندکسر