تریلر “شوتر” شوودر می بیند که موجودات جنگلی آدم رباها را مورد حمله قرار می دهنداین صحنه را در نسخه دیزنی به یاد داشته باشید سفید برفی و هفت کوتوله حیوانات جنگل پس از فرار قهرمان ما در جنگل تاریک از کجا کمک می کنند؟

خوب ، به لرزید شکار تریلر کمی شبیه آن است. فقط به روشی وحشیانه تر.

در تریلر بالا برای تخت جمشید لوسی دبی ، تریلر پیش رو وینسنت پارونو ، در نقش اوا بازی می کند ، زنی که پس از ربودن توسط دو مرد فرار می کند. خوشبختانه به نظر می رسد جنگل – و موجودات زیادی که در آن وجود دارد – در کنار حوا است.

شکار در 14 ژانویه در Shudder سقوط می کند.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>