تیونینگ خودرو چیست؟

بتدریج تیونینگ ماشین از یک فعالیت شخصی و غیر استاندارد به یک کار جمعی و برنامهریزی شده تبدیل شد. برای بهبود همین کار در اتومبیل پژو 405 از هدرز ها به کارگیری می شود لذا هدرز را خوبتر است در مدل اثاثیه جانبی یا این که Accessories ، جای دهیم. زمان خودرو- تیونینگ اتومبیلهای سواری و بهبود موقعیت ظاهری و فنی آن‌ها از شایعترین اقداماتی میباشد که بوسیله موسسات متعدد تیونینگ بر روی اتومبیل های سواری تیونینگ ریو انجام میشود. همانگونه که اشاره گردید خودروسازان بهراحتی میتوانند تغییراتی که تیونرها انجام میدهند را بر روی خودروها اعمال نمایند حتی به قدرتهای بالاتری هم برسند چرا که دانششان در راستا ماشین و بهویژه موتورهای ایجاد شده فراوان کاملتر از تیونر ها هست اما در همین در بین چند نکته اهمیت وجود دارااست که خودروسازان را از انجام این عمل بازمیدارد. همین قطعه یک جزء متحرک است که برای انتقال نیرو از بنزینی که در سیلندرها به میل لنگ گردش داراست برای چرخاندن چرخ ها به کارگیری می کند. در بحث تیونینگ موتوری و فنی یک خودرو، یعنی تولید تغییرات فنی در آن از طریق ارتقای بخشهاي مختلف خودرو، باید بـه همین نکته اعتنا داشت کـه در ابتدای دستور عمده عملیات تیونینگ بـه ساخت تغییرات متفاوت در سیستم فنی و موتوری آن اتومبیل باز میگردد. یک عدد از آیتمهای جذاب در ماشین، حلقه و لاستیک آن است. می باشد، به اصطلاح دیز است. نکته : زمانی که از یک تیونر استفاده می کنید، شیوه هایی وجود دارا هستند که دیز یا بمل بودن نت شما را معین می کنند. کاراکال تیونینگ اصلی تکیه بردستاوردهای علمی توان تغییر و تحول تمامی این پارامترهای کنترلی تیونینگ شهرکرد موتور را دارد. تمامی پارامتر های عملکردی ایسیو در جدول های جداگانه ای وجود داراست که میتوان این پارامترها را جداگانه تغییر و تحول داد. ممکن میباشد تمامی تغیرات تیون اتومبیل در جهت نشان دادن ظاهری قادر در اتومبیل باشد، حتما در همین حالت، یک سپر دقیق و کوچک نمی تواند این قدرت را القا نماید و می بایست از سپری حساس خطوط ناملایم و حجیم تر استعمال کرد. در این مطلب به نحوه درست تیون کردن گیتار پرداخته ایم پس حساس سازکالا ملازم باشید تا به طور تام این مبحث را فرا گیرید. امری که گاه خطرات زیادی را در حین راندن خودرو هـای افزایش یافته و تیون آپ شده به جهت رانندگان ایجاد میکرد. بمل ها : سمبلی که نظیر b دیده می شود، سمبل بمل است، هر گاه در کنار یک نت طبیعی قرار می گیرد، آن نت نیم پرده بم می شود. کوک نمودن گیتار به جهت نوازندگان تازه کار می تواند پاره ای بحران بر انگیز باشد به جهت این بسیاری خواهان پر سرعت خیس یادگیری شیوه صحیح تیونینگ ساز خویش میباشند تا آن صدایی را که می خواهند بشنوند.

حتما بخوانید:
افزایش قد,درمان ریزش مو,طب سوزنی,طب سنتی,حجامت,درمان جوش صورت