جنرال Z با فعالیت فعالانه دنیای بهتری را ایجاد می کند. این همان چیزی است که فعالان جوان در این باره می گویند.

[ad_1]

جنرال Z با فعالیت فعالانه دنیای بهتری را ایجاد می کند.  این همان چیزی است که فعالان جوان در این باره می گویند.

نویسنده Rainesford Stauffer گفتگوی بین اعضای گروه Mashable از سری اجتماعی اجتماعی دسامبر ، لوز چاوز ، Sade Green ، Summer Ja و Alexandria Vilasenor ، در مورد چگونگی ایجاد ژنرال Z برای آینده بهتر ، تعدیل شد. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد سیاست ، ویدئو قابل اشتراک ، رفاه اجتماعی ، تغییرات آب و هوا و الکساندریا ویلاسنور

[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir