حین بازی Bugsnax حشرات خوراکی خوردیم. (نپرس.)

[ad_1]

این بازی ویدیویی شامل صید موجودات نیمه باگ و میان وعده در یک جزیره مرموز است.

ما می خواستیم تجربه کامل Bugsnax را بدست آوریم ، بنابراین تصمیم گرفتیم هنگام بازی برخی از اشکالات را بخوریم. قطعاً …جالب هست انتخاب از طرف ما[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir

ایندکسر