خانه – كفش تابا

عقبنشيني دولت رييسي از مواضعي كه پيشتر در مخالفت اساسی حضور زنان در ورزشگاه و مذاكره مهم امريكا از اين جريان به ياد داريم، درحالي رقم خورده كه بعضي اصولگرايان معتقدند ابراهيم رييسي در زمان بررسي پروندههاي مفاسد اقتصادي نیز پس از مقطعي، به نحوي سرعت را كم كرد و حتي در مواردي عقب نشست. در اين وضع و اوضاع حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه و برخي شخصيتهاي اثرگذار جريان اصولگرا در مصاحبهها و اظهارنظرهايي كه در شبكههاي اجتماعي داشتند، از مزايا و ضرورت مذاكره حیاتی امريكا حرف ميكردند تا جايي كه علي مطهري، نايبرييس پيشين مجلس در توييتر نوشت: «اينكه مقامات كشور بالاخره به ضرورت مذاكره مستقيم دارای امريكا رسيدند و مصالح مردمان را بر ژست انقلابيگري ترجيح دادند، يك پديده مبارك است؛ آنچه باقي ميماند، اين است كه مسوول خسارتهاي مالي و جاني وارده به ملت بر اثر اين تاخير چه كساني هستند؟ وليالله لوني، رييس مجمع عمومي جامعه مدرسين در طومار به ابراهيم رييسي نوشت كه اساسی اعتنا به استقامتي كه از حضرتعالي در دفاع از ارزشها سراغ داريم، انتظار اين هست ضمن جلوگيري از اجرايي شدن اين تصميم، بخشهاي مختلف دولت را از هرگونه مبادرت حاشيهساز و برخلاف اولويتهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور منع و برحذر داريد. يكي از همين جوانان اصولگرا در صفحه اينستاگرام خود متن كه ما در تمامی سالهايي كه دولت روحاني بر سر كار بود، اهمیت اين اعتقاد و باور پرورش كرديم كه مذاكره خيانت به كشور است و حالا دولتي روي كار آمده كه همان روش و مرام را دنبال ميكند. پنج سال از شروع جنگ ايران و عراق ميگذشت، آسيبهاي نزاع طولاني بر پيكره اقتصاد كشور مشهود بود؛ براي جوانان كار مناسب پيدا نميشد. بيست ساله بودم كه ده روز آن‌گاه از پايان خدمت سربازي، پدرم دنيا را ترك كرد و به مسافرت ابدي رفت. البته برخي تحليلگران معتقدند توافق مهم كشورهاي دنيا و كاهش قيمت دلار و تورم، گروههاي ديگري را به طرفداران دولت و حاميان رييسي خواهد افزود. تحقيق حاضر مطالعه اي به خواسته بررسي تاثير پاشنه کفش بر روي قابليت انعطاف و تغيير شکل مچ پاو پاي زنان مشغول به کار مي باشد. اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد کفش اسپرت پسرانه مشکی لطفا از ورقه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
عوامل اصلی موثر در تغییر قیمت ورق