دانش آموزان با تکالیف مدرسه خود یک متن باستانی نامرئی را کشف کردند – Future Blinkدانشجویان م Instituteسسه فناوری راچستر از سیستم تصویربرداری اشعه ماورا بنفش که برای تکلیف سال اول خود ساخته اند ، برای کشف نوشته های از دست رفته قرن 15 استفاده کردند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد فیلم قابل پخش ، مشق شب ، صنایع دستی باستان ، نسخه های خطی قرون وسطایی و زندگی دانشجویی


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>