دانش آموزان با تکالیف مدرسه خود یک متن باستانی نامرئی را کشف کردند – Future Blink

[ad_1]

دانش آموزان با تکالیف مدرسه خود یک متن باستانی نامرئی را کشف کردند - Future Blink

دانشجویان م Instituteسسه فناوری راچستر از سیستم تصویربرداری اشعه ماورا بنفش که برای تکلیف سال اول خود ساخته اند ، برای کشف نوشته های از دست رفته قرن 15 استفاده کردند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد فیلم قابل پخش ، مشق شب ، صنایع دستی باستان ، نسخه های خطی قرون وسطایی و زندگی دانشجویی

[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir