دریچه سقفی RMCD – آی ناین

حتمی به ذکر میباشد درصورت کارگزاشتن دمپرهای پشت روزنه ای دسترسی به دمپر از بر روی قاب و یا این که مسافت دربین پره ها قابلیت و امکان پذیر خواهد بود. ساختار این دریچه ها بگونه ای می باشد و که تعدیل هوا از تمام جهات آن قابلیت پذیر می باشد و همین روزنه می توان به عنوان دمش و مکش دریچه های خطی سقفی نیز به کار گیری کرد. از دریچه های سقفی چهارطرفه غالبا به جهت مکان هایی استفاده می شود که حجم قابل توجهی از هوا دارای صدا و افت فشار متوسط مورد نیاز باشد. دریچه های سقفی قابلیت ایجاد در بعد ها مستطیلی (ابعاد مورد نیاز مشتری) را دارند. گونه های روزنه سقفی روزنه های سقفی گونه های مختلفی دارند. همین روزنه ها به جهت سقف هایی که ارتفاع آنان کاهش از ۵ متر می باشد کاربرد دارند و برای هوای رفت ، رجوع و تخلیه و همینطور به مراد هر دو هدف تهویه مطبوع به این معنی که سرمایش و گرمایش نیز به کار گیری می شوند. در همین دسته روزنه ها مقدار بالای پخش هوا در فضای در فضای گزینه به کار گیری سبب می شود مقدار دما دارای سرعت لطف به حد مطلوب برسد . این روزنه ها در اشکال متفاوتی ساخته و ارائه می گردد. امروز همین روزنه ها در انواع متفاوتی همچون چهارگوش، گرد، تایلی و… ۵- روزنه سقفی تایلی بدون فریمِ ترکیبی دارای روزنه مشبک( لانه زنبوری). دریچه سقفی گرد پررنگ ، دریچه گرد سقفی تخت، دریچه گرد سقفی کروی، روزنه سقفی گرد لبه تخت بازشو، روزنه گرد مشبک (لانه زنبوری)، روزنه شمسی سقفی و جت نازل کلیه از انواع روزنه های سقفی گرد می باشند. جانماییِ دریچه گردِ جت نازل در بدنه دریچه سقفی تایلی ،باعثِ پرتاب مستقیمِ جریانِ هوای کانالِ حیاتی به گوشه و کنار می گردد، چرا که تیغه های مستقیمِ دریچه جت نازل هیچ اصطکاکی در مسیر خروج جریانِ هوا ایجاد نکرده و مستقیم ترین حالتِ خروجِ جریان هوا را از دریچه بعهده دارد. روزنه سقفی تایلی اساسی روزنه گردِ جت نازل متشکل از یک کاغذ ی فلَت از ورق آلومینیوم(با کادر یا بدونِ فریم) و یک عدد روزنه جت نازلِ گرد میباشد که قطر دریچه گردِ جت نازل بسته به سایزِ کانالِ حیاتی متغیر میباشد. روزنه سقفی با دریچه گرد پر رنگ نیز میتواند در ورقه تایلی به طور مستقل قرار گرفته و در حفره ی تایل های سقفِ کاذب قرارگیرد و هم می تواند بصورتِ قاب دار در بدنه ی سقفِ حساس کارگزاری و بکار گرفته شود.دریچه سقفی تایلی با دریچه گرد پررنگ نیز می تواند حیاتی دمپر باشد و هم سوای دمپر باشد. به جهت کسانی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی استفاده از دریچه سقفی رحمتی ، شما ممکن است می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر