در تریلر Snowpiercer از فصل 2 شخصیت شوم شان بین وجود داردهشدار: شامل اسپویلرهای اساسی برای برف روب فصل 1.

برف روب، سریال Netflix / TNT پس از آخرالزمانی ، کاملاً در قطار ، در حال رفتن به فصل 2 است – و شان بین به این بازی می پیوندد.

ارباب حلقه ها ستاره در نقش آقای ویلفورد ، معمار اصلی قطار بازی خواهد کرد که به نظر می رسد این بار دیگر ظهور ناگهانی او در پایان فصل 1 منجر به جنگ قدرت کلاستروفوبیک بیشتری شود. بین به شخصیت های اصلی جنیفر کانلی ، دیوید دیگز و میکی سامر می پیوندد و همه برای برف بیشتر در دامنه ها برمی گردند.

برف روب فصل 2 در 25 ژانویه در TNT و 26 ژانویه در Netflix به پایان می رسد.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>