در واقع کدام معاملات آنلاین جمعه سیاه ارزش جنگیدن را دارد؟شما احتمالاً فیلم های ویروسی مربوط به درگیری خریداران در یک تلویزیون پلاسما را در این جمعه سیاه مشاهده نخواهید کرد ، اما این بدان معنا نیست که هنوز هیچ معامله رقابتی در اینترنت انجام نشده است. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، جمعه سیاه ، معاملات جمعه سیاه ، خرید جمعه سیاه و فروش جمعه سیاه


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>