دوره های عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

دخترم، علاوهبر اینکه محصل بود، کار عکاسی نیز میکرد. با اینکه محل زندگی آن پسر در استان خوزستان بود، ولی به جهت اجرای نقشهاش به بوشهر آمد و در یکی از از محله ها ما و به مدت ۲۴ ساعت، خانهای مبله اجاره کرد و منتظر دخترم ماند. پیرمرد هر چه منتظر ماند، از پسر آدم کش خبری نشد تا این‌که حدود ساعت ۸ صبح روز ۲۶ دی ماه، میزبان مهم به کار گیری از دکمه زاپاسی که داشت، وارد خانهاش شد و به محض ورود اصلی جسد خونآلود فاطمه روبهرو شد. وقتی دخترم میخواست از منزل فراروگریز کند، قتل کننده او را به دیوار چسباند و سرش را به دیوار کوبید که شکست، سپس هم حیاتی مشت یک‌سری ضربه به صورت و فکش زد که اما در طبی قانونی به همین ضربات اشاره نشد، البته در گزارش متن شده که قاتل، دارای یک جسم نوک تیز، ۲۶ تا ۲۷ ضربه چاقو هم به شکم، سینه و گردنش وارد کردهاست. اما در دوربین عکاسی دیجیتال همین شرایط تغییر‌و تحول پیدا کرد و ISO را هم حالا می توان از بالا به تحت تهیه کرد. شتاب شاتر بالا به همین مفهوم است که دوربین مدت روزگار کمتری را صرف می کند که عکسها سوای تاری تهیه و تنظیم شوند. به کارگیری از فلاش دوربین را ناچار میکند که از شتاب های شاتر خاصی (1/30 -1/60) استفاده نماید و همین شتاب شاتر احتمال زیادی دارد که برای منظره شما مطلوب نباشد. ماموری که روز کشف جسد، بالای سر فاطمه بود، میگفت شدت ضربات چاقو آنقدر شدید بوده که از لباسهای بسیار کلفت فاطمه که به خاطر سوز‌و‌سرما پوشیدهبود، رد شده و تمامی را ترک کردهبود. روزی که جنازه دخترم کشف شد، هنوز لباس به بدن داشت و کولهپشتیاش هم پشتش بود. پدر به هوای گرفتن تلفن همراه وارد اداره دانایی شد، البته آنجا متوجه شد دخترش به قتل رسیدهاست. فاطمه که متوجه ماجرا شده بود، تصمیم گرفت فرار کند، اما پسر او را گیر انداخت. چنانچه پسر سوءنیتی داشت، دخترم جثه ضعیفی داشت و میتوانست نیت پلیدش را عملی کند، اما هدف او ازدواج زوری اهمیت فاطمه بود. پدر فاطمه ادامه میدهد: «قاتل وقتی دید دخترم بههیچوجه راضی به ازدواج نمیشود، نقشه شرورانهای کشید تا او آتلیه بچه لنگرود را فریب دهد. براین اساس در ادامه این دو را کلیدی نیز توضیح می دهیم. البته نمی اقتدار تاثیر نوع را نیز در جذابیت عکس نادیده گرفت و شما به جهت سناریو لباس می توانید با آرایش و پیرایش رخ و فرم دادن به موها نظر بیننده را به عکس جلب کنید. راههای متفاوتی به جهت جلب دقت نگاه بیننده به سوژه پرتره شما وجود دارد.

ایندکسر