دوزینگ پمپ – مترینگ پمپ- پمپ تزریق-پمپ دیافراگمی-پمپ پیستونی

دوزینگ پمپ یا این که مترینگ پمپ ها قادرند دوز معلوم و دقیقی از یک سیال را پمپاژ نمایند . میزان حداكثرمجاز فشار كاري طراحي پمپ را مقاومت مكانيكي اجزا پمپ در در مقابل فشار داخلـي تعيـين مـي كنند ولي درعين اکنون حداكثر شتاب خطي مجاز پيستون ،كار رضايتبخش سوپاپها و دست‌کم دوران كافي بـراي مالامال شدن سيلندر از مايع وضعيت كاردهي پمپ ،را معین مي كند . دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ ها قادرند میزان دقیقی (دوز مشخص) از یک سیال را پمپاژ کاتالوگ دوزینگ پمپ گراندفوس (تزریق) نمایند. دبی همین پمپ ها به طور دستی و یا اتوماتیک میان صفر تا حداکثر مقدار خویش قابل تنظیم می باشند. در پمپ تزریق ها دو پارامتر، دبی و فشاروجود دارد. احتمال دارد که طول آب کش خیلی مضاعف باشد پس حیاتی قرار دادن یک خلا سنج در مسیر ورودی می توانیم این شرایط را مقداری در دست گرفتن کنیم. هر چند در موارد خاص سازندگان سازه بر سفارش دوزینگ پمپ های اهمیت دبی بالا نیز ساخت می کنند. دمپرها یا تعدیل کننده ها پالس ها را از در میان برده و جریان خروجی را به موقعیت خطی و ثابت نزدیک می کنند. برای پیشگیری از بروز جراحت و پرهیز از ارتقاء بیش از حد فشار در پمپهای پیستونی حتما می بایست شیر خروجی همیشه باز باشد و یا یک شیر اطمینان در مسیر بایپس خروجی پمپ تعبیه شده باشد. دوزینگ پمپ ها به جهت تزریق ظریف سیال گزینه به کارگیری قرار می گیرد. بسته به شرایطی که پمپ قرار می باشد در آن فعالیت کند از جمله دما و … در ساخت انواع نوشیدنی و تزریق مواد گوناگون نظیر اسیدها، اشکال آنزیم ها و همچنین تزریق کنستانتره میوه ها و در ایجاد قند و شکر و صنایع نیشکر جهت تزریق اسید و کاستیک به سیستم مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطلب همت داریم شما را به طور تام حساس دوزینگ پمپ و انواع آن، مشخصات و کاربرد، عملکرد و …

ایندکسر