راشل بروسنهان و جولیا هارت در فیلم های گانگستری به کارگردانی زنانکه در من همسر شما هستم، راشل بروسنهان و جولیا هارت این فیلم قصد دارد نوع دیگری از فیلم های گانگستری را روایت کند که در نهایت ما از یک زن یک درام جنایی را از دهه 70 خواهیم دید. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد آمازون ، Mashable Video ، جریان ، خانم شگفت انگیز مایسل و راشل بروسنهان


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>