رالف ماشیو از کبرا کای و ویلیام زابکا تیم نهایی کاراته خود را انتخاب می کنندکبرا کای ستارگان در ساخت افسانه های هنرهای رزمی در تیم های کاراته خود نقش داشته اند. سپس پیروان Mashable در شبکه های اجتماعی انتخاب کردند مفرط برنده. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Netflix ، Mashable Video ، Chuck Norris ، Karate Kid و Cobra Kai


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>