ربات های جدید سامسونگ از پس کارهای خانه برمی آیند بنابراین مجبور نیستیدسامسونگ کل تیم ربات های خانگی را به CES مجازی امسال از جمله Bot Care ، JetBot 90 AI + و Bot Handy معرفی کرد. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Samsung، Ces، Robots، Mashable Video and Robot Vacuums


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>