رون هوارد در مورد آنچه در طول زندگی حرفه ای خود آموخته است تأمل می کند

[ad_1]

رون هوارد در مورد آنچه در طول زندگی حرفه ای خود آموخته است تأمل می کند

کارگردان افسانه ای رون هوارد او به کار پربار خود و درسهایی که از اولین آغاز کار خود در هالیوود آموخته نگاه می کند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Netflix ، Mashable Video ، Tom Hanks ، Star Wars و Apollo 13

[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir