“زن جوان امیدوار کننده” هوادار را از بین می بردکری مولیگان نقش اصلی را بازی می کند زمرد رازیانهیک فیلم جدید است که خطرات به اصطلاح “پسران خوب” را نشان می دهد که با زنان کار بدی انجام می دهند و از آن رهایی می یابند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، Comedy ، Carey Mulligan ، Killing Eve و یک زن جوان امیدوار کننده


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>