“زن جوان امیدوار کننده” VOD را هدف قرار می دهد


اگر منتظر فرصتی برای دیدن بودید زن جوان خوش قول، حالا سرانجام شانس شماست. هیجانی که کاسی (کری مولیگان) را دنبال می کند در حالی که او به دنبال انتقام از بهترین دوست خود است ، هفته آینده برای اجاره به VOD می رود.

پیش از این در تاریخ 25 دسامبر در سینماها اکران شد.

در بررسی Mashable از فیلم ، آنجی هان منتقد آن را تحسین کرد زن جوان خوش قول تا فرهنگ تجاوز را به شدت کاهش دهد ، در حالی که تاریخ و لحن آن را به شکلی شیک تکامل می بخشد. منتقدان دیگر نیز با ابراز این نکته که داستان به طرز ماهرانه ای عصبانیت و شوخ طبعی را ترکیب می کند ، این احساسات را تکرار می کنند.

زن جوان خوش قول جمعه 15 ژانویه برای اجاره در دسترس خواهد بود.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>