سه روش‌ها شما می‌توانید رشد خلاقیت خود را استفاده از لباس سوپرمن

ما اطلاع داشتیم که بتمن و سوپرمن اهمیت نیز مبارزه می کنند و پس از آن به دلایلی ارتباط دوستانه ای میان آنها برقرار می شود که زمینه های تشکیل یک مجموعه را به وجود می آورد. هانس زیمر Hans Zimmer از موسیقی ساختهی جان ویلیامز John Williams که درست به این اندازه کار کشته بوده و برای فیلمهای کریستوفر ریو ساخته شده بود فاصله گرفته و درکی تاریکتر، شرافتمندانه و شجاعانه از سوپرمن به ما داد. شکی نمی باشد که فیلم لحنی خاص و انقلابی داشته و بازیهای آن هم قابلتأمل هستند. دنبالهی فیلم ولی بیشتر به یک کمدی شباهت دارد. چنانچه شما هم جزء آن مدل از کسانی می باشید که به هر علتی سراغ کمیکهای دنبالهدار سوپرمن نمیروید و دلتان برای یک روایت کوتاه و یه خرده مختلف لک زده است، به شما وعده می‌دهیم که این مجموعهی تازه می تواند تا حد متعددی شما را راضی کند. بنابراین سوپرمن اساسی شرایط دشواری روبرو شد زیرا می بایست هویت زمینی خودش را رها میکرد و به هم نوعان خودش در سیاره تازه که New Krypton نامیده می‌شد ملحق میشد. حیاتی این‌که میدانیم قرار دادن همین دو فیلم در یک منزلت تقلب به حساب میآید، ولی در هر شکل هر دوی اینها فیلمهای سوامپ تینگ Swamp Thing بوده و هر دو به یک اندازه خوب هستند. به نظر شما کدام یک از این فیلمها بهتر از دیگری است؟ طراحان دیگری هم که بهشون اشاره شد هر کدوم به نوعی لباس سوپرمن را متفاوت تر میکشیدند. در صورتی که فیلم جدیدی را میساختیم که صحیح آن گاه از اتفاقات «سوپرمن ۲» قصه میشد، چه میشد؟ سپس از این که سوپرمن واقعی لوئیس را نجات داد، این ژورنالیست اعلام کرد که مالا در واقع کسی بوده که هم هویت کلارک کنت و هم هویت سوپرمن را جعل کرده است. اما بعد از آن از آن، آقای گروه سیلی آغاز به تایپ کردن کمیکهای نو دیک کرد. این فیلم به کارگردانی وس کریون Wes Craven روایت مرد لطف است که به یک هیولا تبدیل شده و عملکرد می‌نماید از دانشمند شیطانی که همین کار را با او کرده می باشد انتقام بگیرد. انگری بردز برای پسران یک انیمیشن دوست داستنی است و شخصیتهای این انیمیشن در میان پسران، طرفداران پر و پا قرص متعددی دارند. پس از سروصدای «ماتریکس» The Matrix، لانا Lana و لیلی واچوفسکی Lilly Wachowski آنچنان محبوب بودند که با این که فقط تهیهکنندگی و نوشتن فیلمنامهی «وی مانند وندتا» را بر عهده داشتند اما بخش اعظمی خیال میکردند که کارگردان آن نیز هستند و جیمز مکتیگو James McTeigue نامی مستعار است. نارحتکنندهترین نکته در آیتم همین فیلم این می باشد که به مهربانی آهنگش کمبود و در واقعیت این ترانه را حیف کرد. کال-ل که شاهد نجابت و شجاعت همزاد خودش بود، در آغوش پاورگرل میمیرد و تأیید مینماید که کال-ال سوپرمن واقعی میباشد و به کارا بیان می کند که مدام اساسی او خواهد بود. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه لباس سوپرمن با بتمن بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
همه چیز در ژانویه 2021 به هولو می آید