شنا در بارداری

در ابتدا، انجام حرکات شنا دوچندان سخت و طاقت فرسا می باشند. این فعالیت منجر می شود باکتری ها از خز های آن پاک شود. شنا منجر تقویت ماهیچه ها و ارتقاء حجم ریه می شود. شما همینطور می توانید نفس خویش را از رویکرد دهان به خارج بدهید اما غالبا دراین حالت حباب های پهناور از دهان خارج شده و فعالیت تنفس را سخت خیس می کند. البته مهم است که به جهت نوشیدن آب صد رد صد حساسیت به خرج دهید. چنانچه چه این مساله به ترازو فاکتورهای دیگر روی سرعتتان موقع شنا کردن اثر گذاری گذار نیست؛ اما به یاد داشته باشید که همگی این تکنیکها در کنار هم می توانند سرعت شما هنگام شنا نمودن را افزایش بدهند. مطابق مقررات بینالمللی، شلوار شنا موقع مسابقات بینالمللی و رکوردگیری، باید از پارچهای به رنگ واضح و به رخ یک تکه باشد. حرکت شنا یک حرکت رشته ای ورزشی تلقی می شود. باشگاه شنای «متروپولیتین» لندن در سال 1869 تأسیس شد که بعد ها به انجمن شنای غیر فن ای تغییر‌و تحول نام پیدا کردکه در واقع هیئت رئیسه شنای غیر حرفه ای بریتانیا بود. لذا اکثر تمرکز تن بر بر روی همین عضله ها خواهد بود. دارای تمرین روزانه، همین امر قابلیت پذیر خواهد بود. فقط منش حل آن تمرین روزانه است. چنانچه نیز در خصوص موضوعی سوال دارید، در‌حالتی که دیتاها کافی در آیتم آن داشته باشیم در طی 48 ساعت (سعی می کنیم) پاسخ خوا‌هیم داد. در صورتی که حقیقتا خسته شده اید و در وسط آب می‌باشید ابدا هول نشوید و نفس نفس نکنید خویش را روی آب شناور نمایید اذن بدهید تا آب شما را حمل نماید همین کار را برای ساعت ها و به راحتی می توانید انجام دهید. دست ها از سینه بدور شده و به دور بدن می گردد و بعد از آن مجدداً به جای اول باز می گردد (پاها نیز دقیقا این کار را انجام میدهند). رویه حل: دست ها را صحیح تحت شانه ها قرار دهید. عینکهای راحتتر نیز برای تمرینات شنا وجود دارند که مستقیما بر روی ظرف دیده قرار نمیگیرند. از دستان خود به جهت نگهداری تعادل به کار گیری کنید در حالی که ساعد خود را روی آب قرار دیتا اید یک بازو را در جهت دایره عقربه های ساعت و بازوی دیگر را در بر خلاف جهت عقربه های ساعت حرکت دهید. در صورتی که شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم حلقه شنا خرید لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر